เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากแม่น้ำน่าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำน่าน ทั้งการอุปโภค-บริโภค และการทำการเกษตรต่าง ๆ
0.02s. 0.50MB