นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 38,529 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

ชื่อโรงเรียนอนุบาลถึงป.4(คน)ป.5ถึงป.6(คน)รวม(คน)
ร้องประดู่ 33 841
หมู่สี่พัฒนา 12 517
หมู่ห้าสามัคคี 123 55 178
พงสะตือ 49 1766
ชำทอง 27 8 35
รวม244 93 337

ข้อมูลเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแก่ง จำนวน 49 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี จำนวน 40 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำทอง จำนวน 16 คน
รวมจำนวน 105 คน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1) วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่งสาธารณสุข

1) อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน 100%ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) ศูนย์ อ.ป.พ.ร. จำนวน 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา