นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 29,610 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64แผนและรายงานการติดตามประเมินผลตาม แผนบริการจัดการความเสี่ยง ปี 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563 แชร์  
20 ส.ค. 63แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา