เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

วันที่ 10 ก.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 17 ชุด

(1)ปก.pdf78.33 KB
(2)คำนำ-สารบัญ.pdf113.40 KB
(3)ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปฯ.pdf525.67 KB
(4)ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท..pdf586.96 KB
(5)ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ.pdf125.43 KB
(6)ผ 01 แผนงานบริหารฯ.pdf122.99 KB
(7)ย.1 ผ. 02.pdf268.82 KB
(8)ย.2-ผ-02.pdf99.14 KB
(9)ย.3-ผ-02.pdf397.30 KB
(10)ย.4-ผ-02-ถนนลูกรัง-ดิน.pdf107.38 KB
(11)ย.4-ผ-02- คสล..pdf211.03 KB
(12)ย.4-ผ-02- ถนนลาดยาง.pdf103.56 KB
(13)ย.4 ผ 02 (รางระบายน้ำ).pdf151.79 KB
(14)ย.4 ผ 02 (ไฟฟ้า).pdf171.83 KB
(15)ย.5-ผ-02-แผนงาน.pdf93.90 KB
(16)ผ. 03 บัญชีคุรุภัณฑ์ ผหน้า 200).pdf107.57 KB
(17)ผ 02-1 โครงการเกินศักยภาพฯ).pdf150.81 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB