เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวาระ มั่นกำเนิด

  นายกอบต.บ้านแก่ง

 • นายสุวิทย์ ทัพม่วง

  รองนายกอบต.บ้านแก่ง

 • นายมานพ ด้วงลา

  รองนายกอบต.บ้านแก่ง

 • นางสาวช่อชบา ศรีชาวนา

  เลขานุการนายก0.01s. 0.50MB