นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 4,194 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวาระ มั่นกำเนิด

  นายกอบต.บ้านแก่ง

 • นายสุวิทย์ ทัพม่วง

  รองนายกอบต.บ้านแก่ง

 • นายมานพ ด้วงลา

  รองนายกอบต.บ้านแก่ง

 • นางสาวช่อชบา ศรีชาวนา

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา