นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 29,611 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ก.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แชร์  
21 ก.ย. 63นโยบายการตรวจสอบภายใน แชร์  
16 ก.ย. 63กฏบัตร การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
14 ก.ย. 63แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 แชร์  
25 ธ.ค. 62รายงานผล การจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
31 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน การความคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62เผยแพร่ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62กฏบัตร ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
7 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
5 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา