เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1707 ส.ค. 63
การป้องกันเพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้ม8816 ก.ค. 63
การป้องกันอัคคีภัยและภัยแล้ง9516 ก.ค. 63
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน9116 ก.ค. 63
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร8816 ก.ค. 63
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ถังดับเพลิง4416 ก.ค. 63
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิง1616 ก.ค. 63
หลักการง่ายๆในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ1316 ก.ค. 63
รณรงค์งดการเผา ตอซังข้าว2516 ก.ค. 63
รณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย1216 ก.ค. 63
นานากับภัยธรรมชาติและวิธีการเสี่ยงภัย "อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม"1416 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา2615 ก.ค. 63
โครงการแห่เทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563123 ก.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านแก่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งฯ413 ก.ค. 63
การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ571 ก.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง14627 พ.ค. 63
อบต.บ้านแก่งสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับด่านตรวจคัดกรองบุคคลตำบลบ้านแก่ง15210 เม.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและเงินค่าทดแทน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์1728 เม.ย. 63
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 25639623 มี.ค. 63
การับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการการศึกษา ๒๕๖๓10119 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB