เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศอบต.บ้านแก่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งฯ173 ก.ค. 63
การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ151 ก.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง6827 พ.ค. 63
อบต.บ้านแก่งสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับด่านตรวจคัดกรองบุคคลตำบลบ้านแก่ง6310 เม.ย. 63
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและเงินค่าทดแทน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์1228 เม.ย. 63
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 25638523 มี.ค. 63
การับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการการศึกษา ๒๕๖๓8619 มี.ค. 63
การหยุดเรียนการสอน((ชั่วคราว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการ ๒๕๖๓4818 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯ11013 มี.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง27227 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256210027 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป3323 ม.ค. 63
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 9510 ม.ค. 63
งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 16711 ธ.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 256212026 พ.ย. 62
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ออกตรวจสอบเอกสารสิทธิ์์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไป546 พ.ย. 62
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 25626231 ต.ค. 62
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 25624531 ต.ค. 62
ข่าวสารประจำวันที่ 30 ตุลาคม 25623930 ต.ค. 62
ข่าวสารประจำวันที่ 30 ตุลาคม 25624330 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB