นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 29,587 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แชร์  
6 เม.ย. 64พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ แชร์  
5 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ข้าราชการ พนักงานอบต.บ้านแก่ง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอบต.บ้านแก่ง ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงประมาณ 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64อบต.บ้านแก่ง ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
8 มี.ค. 64ระงับเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แชร์  
8 มี.ค. 64มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  แชร์  
1 มี.ค. 64โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประเภทอำนวยการ และ ประเภททั่วไป แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านแก่ง แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านแก่ง แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลบ้านแก่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบลบ้านแก่ง เรื่อง ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป แชร์  
12 ต.ค. 63จดหมายข่าว : มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย แชร์  
7 ต.ค. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์  แชร์  
22 ก.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 แชร์  
7 ส.ค. 63รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
16 ก.ค. 63การป้องกันเพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้ม แชร์  
16 ก.ค. 63การป้องกันอัคคีภัยและภัยแล้ง แชร์  
16 ก.ค. 63การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 78 รายการ
เปลี่ยนภาษา