เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นในองค์กร

แชร์

โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นในองค์กร

ประจำปี 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (งานตรวจสอบภายใน)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB