เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกยาเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (สำนักปลัด) (งานสาธารณสุข)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB