เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

แชร์

นางสาวกาญจนา  ดีบุญโน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้สูงอายุ  ในการประชุมสัญจรศูนย์ผู้สูงอายุสดใสส่งเสริมสุขภาพกายและใจก้าวไกลและยั่งยืน   ในพื้นที่

บ้านร้องประดู่ หมู่ที่ 1 และชมการแสดงรำกระบองของผู้สูงอายุ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB