นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 29,590 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มี.ค. 64ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564 แชร์  
12 มี.ค. 64ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 "มอบบ้านให้ผู้สูงอายุ" แชร์  
12 มี.ค. 64ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 "รณรงค์ส่งเสริมผ้าไทย" แชร์  
25 ก.พ. 64กิจกรรมวันมาฆบูชา(เวียนเทียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำทอง แชร์  
25 ก.พ. 64โครงการส้มตำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำทอง แชร์  
1 ก.พ. 64กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำทอง แชร์  
4 ม.ค. 64ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ตรวจตลาด แชร์  
4 ม.ค. 64ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตรวจตลาด แชร์  
30 ธ.ค. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แชร์  
25 ธ.ค. 63กิจกรรมMerry Christmas& happy New Year ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี แชร์  
16 ธ.ค. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563  แชร์  
8 ธ.ค. 63งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2563 แชร์  
11 พ.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๓ แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ แชร์  
6 พ.ย. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 "ประชุมปรึกษาหารืองานประเพณีไหลแพไฟฯ" แชร์  
5 พ.ย. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 "จัดเตรียมสถานที่" แชร์  
4 พ.ย. 63ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ แชร์  
31 ต.ค. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2563 "กิจกรรมวันลอยกระทง ศพด.ชำทอง" แชร์  
31 ต.ค. 63ช่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2563 "กิจกรรมวันลอยกระทง ศพด.อบต.บ้านแก่ง" แชร์  
26 ต.ค. 63ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563 "วันปิยมมหาราช" แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา