เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ทำความสะอาดสำนักงาน 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์การออกตรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแก่งทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แจกปฏิทิน ปี2563ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
บ๊ายบาย ปี'62 ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานผล การจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
พ่นหมอกควัน ตัดวงจรลูกน้ำยุงลายทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประมวลภาพงานประเพณีไหลแพไฟ 5 ธ.ค. 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประมวลภาพงานประเพณีไหลแพไฟ 4 ธ.ค. 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประมวลภาพงานประเพณีไหลแพไฟ 3 ธ.ค. 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ออกตรวจสอบเอกสารสิทธิ์์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไปอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข่าวสารประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB