นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 29,615 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
30 ต.ค. 04องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
16 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งข้อมูล การบริการให้คำปรึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.บ้านแก่ง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนโยบายการตรวจสอบภายใน
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งการบริหารความเสี่ยง
6 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประชาสัมพันธ์ข้าราชการ พนักงานอบต.บ้านแก่ง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอบต.บ้านแก่ง ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงประมาณ 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งอบต.บ้านแก่ง ขอเชิญประชาชน นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ้านแก่งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาและการอยู่เวรยาม
2 เม.ย. 64เทศบาลตำบลบ้านแก่งการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านแก่ง
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งคู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 มี.ค. 64เทศบาลตำบลบ้านแก่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา