นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 29,638 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ค. 63ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง แชร์  
6 มิ.ย. 62คู่มือประชาชน2 แชร์  
6 มิ.ย. 62คู่มือประชาชน แชร์  
9 ม.ค. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2553 แชร์  
8 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แชร์  
7 ม.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯ แชร์  
7 ม.ค. 62มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  แชร์  
1 ม.ค. 62ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พ.ศ.2553 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา