เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562818 ส.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2563และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25643825 ก.พ. 63
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25621511 ธ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562526 พ.ย. 62
นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562516 ก.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256255 ก.ย. 62
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562523 ส.ค. 62
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562416 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256241 ส.ค. 62
นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256247 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562424 พ.ค. 62
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256243 เม.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562415 มี.ค. 62
การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25637015 ก.พ. 62
นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256258 ก.พ. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562628 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB