เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563175 ต.ค. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563155 ต.ค. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25631323 ก.ย. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25631323 ก.ย. 63
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563623 ก.ย. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563424 ส.ค. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563424 ส.ค. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563410 ส.ค. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563410 ส.ค. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563410 ส.ค. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563429 ก.ค. 63
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563529 ก.ค. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563527 ก.ค. 63
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2563และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25644325 ก.พ. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563520 ก.พ. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563420 ก.พ. 63
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256346 ก.พ. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563236 ก.พ. 63
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256366 ก.พ. 63
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563327 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB