นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 29,609 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 แชร์  
19 มี.ค. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
19 มี.ค. 64นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
19 มี.ค. 64เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
15 ก.พ. 64ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 แชร์  
10 ก.พ. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
10 ก.พ. 64นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
27 ม.ค. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
27 ม.ค. 64นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
27 ม.ค. 64เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
15 ม.ค. 64ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 แชร์  
15 ม.ค. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
15 ม.ค. 64นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
15 ม.ค. 64เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 พ.ย. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
25 พ.ย. 63นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 พ.ย. 63เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 56 รายการ
เปลี่ยนภาษา