เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม
- ถนนลูกรัง จำนวน 60 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 20 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน จำนวน 4 สาย


การโทรคมนาคม
- ทำการไปรษณีย์โทรเลข
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ0.02s. 0.75MB