เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นายวีระยุทธ แสงรัศมี) กิจการผลิตอาหารสัตว์2522 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคข้อเข้าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง420 ส.ค. 62
โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 2015 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านแก่ง8015 ส.ค. 62
12 สิงหาคม "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง"1012 ส.ค. 62
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอตรอน1112 ส.ค. 62
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี108 ส.ค. 62
ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 132 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ(โรคไต)แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง2030 ก.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25621028 ก.ค. 62
การรณรงค์สวมชุดไทย ทุกวันศุกร์ "นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฏาคม 2562426 ก.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒1224 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 18822 ก.ค. 62
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2215 ก.ค. 62
08.30 น.กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษา ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี 12/07/622412 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา 1610 ก.ค. 62
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562175 ก.ค. 62
ประกาศอบต.บ้านแก่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประเภทวิชาการ และ ประเภททั่วไป344 ก.ค. 62
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 25622226 มิ.ย. 62
การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคโรงทาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25622225 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.75MB