เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นายวีระยุทธ แสงรัศมี) กิจการผลิตอาหารสัตว์2522 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคข้อเข้าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง420 ส.ค. 62
โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 2015 ส.ค. 62
12 สิงหาคม "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง"1012 ส.ค. 62
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอตรอน1112 ส.ค. 62
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี108 ส.ค. 62
ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 132 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ(โรคไต)แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง2030 ก.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25621028 ก.ค. 62
การรณรงค์สวมชุดไทย ทุกวันศุกร์ "นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฏาคม 2562426 ก.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒1224 ก.ค. 62
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2215 ก.ค. 62
08.30 น.กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษา ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี 12/07/622412 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา 1610 ก.ค. 62
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 25622226 มิ.ย. 62
การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคโรงทาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.25622225 มิ.ย. 62
การรับมอบชุดดับเพลิงในอาคาร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2561 4225 มิ.ย. 62
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ 5,6,72524 มิ.ย. 62
โครงการประชาคมท้องถิ่่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 3410 มิ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๒ 404 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB