สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
โทรศัพท์ : 0-5582-5691-4     E - mail : admin@baankang.go.th
Powered By WNT.CO.TH