Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร คดีละเมิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าห... (22 มี.ค. 2562)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้... (28 ก.พ. 2562)  
รายงานผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส... (07 ก.พ. 2562)  
รายงานผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง... (04 ก.พ. 2562)
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรั... (04 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู... (28 ม.ค. 2562)
รายงานผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร การจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี ฯ ก... (04 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการเข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง... (04 ธ.ค. 2561)
ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2562 (29 ต.ค. 2561)
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2562 (24 ก.ย. 2561)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 (Audit Plan) (24 ก.ย. 2561)
แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว 2562 - 2564 (24 ก.ย. 2561)
กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน (31 ส.ค. 2561)
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรบองค์กรปกครอ... (26 ก.ค. 2561)
รายงานผลการการเข้าร่วมสัมมนา โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง... (26 ก.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (03 เม.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (03 เม.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (27 มี.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (27 มี.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ องค์การบริห... (23 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผ... (13 เม.ย. 2562)  

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรร... (11 เม.ย. 2562)  

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย... (29 มี.ค. 2562)  

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25... (18 มี.ค. 2562)

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ใ... (11 มี.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมบริหารจัดกา... (28 ก.พ. 2562)

กองสวัสดิการสังคมองค์การบ... (26 ก.พ. 2562)

การรณรงค์สร้างการรับรู้แล... (08 ก.พ. 2562)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (12 ม.ค. 2562)

อำเภอเคลื่อนที่ ณ.วัดหมู่... (12 ม.ค. 2562)

ไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ พิ... (03 ธ.ค. 2561)

อำเภอตรอนจัดกิจกรรมการรัก... (29 พ.ย. 2561)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเ... (27 พ.ย. 2561)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (13 พ.ย. 2561)

การประชุมสามัญประจำปีสภาเ... (11 พ.ย. 2561)

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 256... (07 พ.ย. 2561)

อบต.บ้านแก่ง เตรียมปรับภู... (02 พ.ย. 2561)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน... (31 ต.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการด... (09 ก.ย. 2559)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรร... (17 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... (05 เม.ย. 2562)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ... (22 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่... (13 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดย... (11 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ บ้... (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้า (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 , ... (02 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านห... (30 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมู่ห้าสามัคคี หมู่ที่ 5 ... (16 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมู่ห้าสามัคคี หมู่ที่ ... (09 ธ.ค. 2557)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านแก่ง 1 หมู่ที่ ... (22 ต.ค. 2557)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้า... (22 ต.ค. 2557)
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพงสะตือ ห... (21 ต.ค. 2557)
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านแก่ง 1 หมู่ที่ 1 , โครงการป... (21 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้งปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (14 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมู่ห้าสามัคคี (13 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (13 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (19 มิ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (19 มิ.ย. 2557)
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (11 มิ.ย. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140
โทรศัพท์ : 0-5582-5691-4     E - mail : admin@baankang.go.th

www.baankang.go.th